Praktische informatie

Een afspraak maken

Behandelingen gebeuren uitsluitend op afspraak en die maakt u telefonisch op het nummer 014 58 28 72, behalve op zaterdag, zondag en officiële feestdagen.

Mocht ik niet bereikbaar zijn, dan mag u altijd een boodschap nalaten op het antwoordapparaat, met een duidelijke vermelding van uw naam en telefoonnummer.

Annulaties moeten uiterlijk 24u op voorhand gebeuren, zodat ik de vrijgekomen behandeling nog aan iemand anders kan aanbieden. Zoniet wordt de geplande afspraak in rekening gebracht.

Eerste consultatie

Meebrengen:

  • identiteitskaart
  • Klevertje van het ziekenfonds
  • Voorschrift van de arts
  • Verslagen en resultaten van onderzoeken die u reeds heeft ondergaan

Tijdens de eerste behandeling starten we altijd met de administratieve gegevens, daarna volgt een vraaggesprek en een klinisch onderzoek.
Van hieruit wordt er een behandelingsplan opgestart welke continu wordt aangepast aan de evolutie.
Afhankelijk van de aard van uw klacht kan er een oefenprogramma voor thuis worden meegegeven.

Terugbetaling via het ziekenfonds

Per kalenderjaar heeft iedereen recht op 18 kinesitherapeutische behandelingen. Meer behandelingen voor dezelfde klacht zijn mogelijk, maar aan een verminderde terugbetaling van het ziekenfonds. Hebt u een nieuwe aandoening in hetzelfde kalenderjaar, dan kan u wel opnieuw 18 behandelingen krijgen aan het normale terugbetalingstarief. Voor een behandeling heeft u altijd een voorschrift nodig van uw behandelende arts. Zonder een kinesitherapievoorschrift kan u ook op behandeling komen, maar dan zonder terugbetaling van het ziekenfonds.

In bepaalde gevallen is er een licht verhoogde terugbetaling voor 60 behandelingen. Dit geldt bv. voor operatieve ingrepen, fracturen, lymfeoedeem, gangrevalidatie na 65+,…

Voor chronische aandoeningen zoals CVA, reumatische aandoeningen, chronisch lymfeoedeem,… zijn er geen beperkingen op het aantal behandelingen. Dit altijd mits goedkeuring van het ziekenfonds.

pre- en postnatale kinesitherapie valt onder een apart nomenclatuurnummer. Men heeft recht op 9 sessies per jaar.

De officiële tarieven van het RIZIV kan u terugvinden op deze link

De betalingen gebeuren volgens afspraak.